Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής συμμετείχε στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου Transport Research Arena 2014 που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τις 14-17 Απριλίου 2014 με παρουσίαση επιστημονικών εργασιών και διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους ακαδημαικών, ερευνητικών και επαγγελματικών φορέων κατά τη διάρκεια του TRA 2014 International Partnering Event.

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής καλωσορίζει το νέο μέλος του, Δρ. Ιωάννη Πολίτη, στη θέση του Λέκτορα.

Ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας της πόλης και σχεδιασμού διαδρομών WISERIDE στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wiseride.gr. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής και των εταιρειών EMISIA Α.Ε. και TaxiWay.

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής θα συμμετέχει κατά τα έτη 2014-2015, ως εταίρος, στο ερευνητικό πρόγραμμα  με θέμα "Ολοκληρωμένο Σύστημα για την Αποτίμηση και τη Διαχείριση της Σεισμικής Διακινδύνευσης Αστικών και Υπεραστικών Δικτύων" (RETIS-RISK) στα πλαίσια της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ".

Το Εργαστήριο Συγκοινωνικής Τεχνικής συμμετείχε στη διημερίδα με θέμα "Βιώσιμη Κινητικότητα σε Πόλεις και Περιφέρειες" που συνδιοργάνωσε το Regional Studies Association με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Θεσσαλονίκη τις 5-6 Ιουνίου 2014.