Εκτύπωση

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Εργαστηρίου έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και εργασίες αποκλειστικά στον χώρο των Μεταφορών.

Κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του Εργαστηρίου διοργανώθηκε σειρά ετήσιων σεμιναρίων με θέματα από το χώρο των μεταφορών, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε οργάνωση διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων για την έρευνα στις μεταφορές. Το 1997 το Εργαστήριο σε συνεργασία με 3 ομοειδείς φορείς χωρών της Ν.Α. Ευρώπης ίδρυσε το SouthEastEuropeanTransportResearchForum (SETREF).