Εκτύπωση

Το Εργαστήριο προσφέρει στους φοιτητές του Α.Π.Θ. σειρά μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων και σεμιναρίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διδασκαλία των μαθημάτων συμπληρώνεται με την παρακολούθηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές στο τελευταίο στάδιο των σπουδών τους.

Οι βασικές εκπαιδευτικές θεματικές περιοχές που καλύπτονται από την εκπαιδευτική δραστηριότητα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

Μέθοδοι ανάλυσης, τεχνικές και εργαλεία

Σχεδιασμός και οργάνωση συστήματος μεταφορών

Επιπτώσεις και αξιολόγηση συγκοινωνιακής υποδομής

Η κάλυψη όλων των μαθημάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (που αναλυτικά φαίνονται στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών) γίνεται από διδακτικά συγγράμματα του Εργαστηρίου σε μορφή, είτε βιβλίων, είτε διδακτικών σημειώσεων.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράματος "Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών"