Το Εργαστήριο προσφέρει στους φοιτητές του Α.Π.Θ. σειρά μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων και σεμιναρίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διδασκαλία των μαθημάτων συμπληρώνεται με την παρακολούθηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές στο τελευταίο στάδιο των σπουδών τους.

Οι βασικές εκπαιδευτικές θεματικές περιοχές που καλύπτονται από την εκπαιδευτική δραστηριότητα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

Μέθοδοι ανάλυσης, τεχνικές και εργαλεία

 • Συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή τεχνική
 • Διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης
 • Μοντέλα ζήτησης μεταφορών
 • Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στις μεταφορές
 • Ανάλυση ατυχημάτων

Σχεδιασμός και οργάνωση συστήματος μεταφορών

 • Πολιτική των μεταφορών και στρατηγικός σχεδιασμός σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο
 • Δημόσιες συγκοινωνίες
 • Οργάνωση και λειτουργία εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών (σιδηροδρομικών, εναέριων και θαλάσσιων)
 • Οδική ασφάλεια
 • Οικονομική των μεταφορών

Επιπτώσεις και αξιολόγηση συγκοινωνιακής υποδομής

 • Εκτίμηση χωρικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κυκλοφορίας και των μεταφορών
 • Αξιολόγηση επενδύσεων στη συγκοινωνιακή υποδομή

Η κάλυψη όλων των μαθημάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (που αναλυτικά φαίνονται στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών) γίνεται από διδακτικά συγγράμματα του Εργαστηρίου σε μορφή, είτε βιβλίων, είτε διδακτικών σημειώσεων.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Συγκοινωνιακή τεχνική (Μάθημα Κορμού, 4ου Εξαμήνου)
 • Σχεδιασμός μεταφορών (Μάθημα Κορμού, 7ου Εξαμήνου)
 • Κυκλοφοριακός έλεγχος (Μάθημα Επιλογής, 8ου Εξαμήνου)
 • Συστήματα μεταφορών (Μάθημα Επιλογής, 8ου Εξαμήνου)
 • Σχεδιασμός και κατασκευή αεροδρομίων (Μάθημα Επιλογής, 8ου Εξαμήνου)
 • Δημόσιες συγκοινωνίες (Μάθημα Επιλογής, 9ου Εξαμήνου)
 • Οδική ασφάλεια (Μάθημα Επιλογής, 9ου Εξαμήνου)
 • Οικονομική των μεταφορών (Μαθήματα Επιλογής, 10ου Εξαμήνου)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράματος "Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών"

 • Πολιτικές Μεταφορών (Μάθημα Κορμού, Χειμερινού Εξαμήνου)
 • Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών (Μάθημα Κορμού, Χειμερινού Εξαμήνου)
 • Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης (Μάθημα Κορμού, Εαρινού Εξαμήνου)
 • Στοιχεία οικονομίας των μεταφορών – αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων και συστημάτων (Μάθημα Κορμού, Εαρινού Εξαμήνου)
 • Ασφάλεια μεταφορών και επιπτώσεις στο περιβάλλον (Μάθημα Επιλογής, Εαρινού Εξαμήνου)
 • Εφαρμογή των τεχνικών της κοινωνίας τα πληροφορίας στις μεταφορές (Μάθημα Επιλογής, Εαρινού Εξαμήνου)
 • Οργάνωση και διαχείριση αεροπορικών μεταφορών και αεροδρομίων (Μάθημα Επιλογής, Εαρινού Εξαμήνου)
 • Οργάνωση και διαχείριση θαλασσίων μεταφορών και λιμένων (Μάθημα Επιλογής, Εαρινού Εξαμήνου)