Εκτύπωση
Οι στόχοι του Εργαστηρίου μπορούν περιληπτικά να συνοψισθούν στα παρακάτω:
 
  • Διδασκαλία και παρακολούθηση της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στον τομέα του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.
  • Προώθηση εφαρμοσμένης έρευνας και νέων μεθοδολογιών ανάλυσης στον Τομέα των Μεταφορών.
  • Χρήση της επιστημονικής γνώσης κατά τον αποδοτικότερο τρόπο για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων των μεταφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Προώθηση λύσεων και δημιουργία νέων εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας που σχετίζονται με τις μεταφορές και την κινητικότητα.