Εκτύπωση

Ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας της πόλης και σχεδιασμού διαδρομών WISERIDE στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wiseride.gr. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής και των εταιρειών EMISIA Α.Ε. και TaxiWay.