Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Συγκοινωνικής Τεχνικής συμμετείχε στη διημερίδα με θέμα "Βιώσιμη Κινητικότητα σε Πόλεις και Περιφέρειες" που συνδιοργάνωσε το Regional Studies Association με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Θεσσαλονίκη τις 5-6 Ιουνίου 2014.