Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής συμμετείχε στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου Transport Research Arena 2014 που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τις 14-17 Απριλίου 2014 με παρουσίαση επιστημονικών εργασιών και διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους ακαδημαικών, ερευνητικών και επαγγελματικών φορέων κατά τη διάρκεια του TRA 2014 International Partnering Event.